Assist IT erbjuder kompetens vid IT-baserade verksamhetsprojekt. Vi assisterar våra kunder i att nå lyckade projekt inom fastställda ramar. Vi utför arbetet med ord och termer som involverade förstår och är anpassade till mottagarna. Vanligaste rollen är kundens projektledare vid förstudie, upphandling och implementation av olika affärs- och verksamhetssystem. Vi arbetar oberoende av system och leverantör.


Att byta verksamhetssystem eller göra en större uppgradering är inte sällan en omfattande process. Att driva och utföra alla aktiviteter som åligger kunden är ett krävande arbete vilket man sällan har egna resurser och kompetenser för fullt ut. Arbetet kräver viss inblick i systemvärlden, hur behov- och kravställande ska gå till och hur man driver ett implementationsprojekt. Ofta ska projektmedlemmarna arbeta med projektet parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter vilket leder till tidsbrist på båda håll. Det är inte sällan de samlade resurserna och kompetensen avgör framgången i projekten.

I Assist IT’s nätverk finns olika kompetenser som behövs i ett systemprojekt. Vid behov kan Assist IT erbjuda ett komplett team med olika resurser om det efterfrågas av kunden.

Vad gör Assist IT?
« Läs om Exempel på tjänster under upphandlingen:
« Läs om Exempel på tjänster under projektgenomförandet:
Assist IT AB - +46 709 405725 - info@assistit.se -