Assist IT erbjuder kompetens vid IT-baserade verksamhetsprojekt. Vi assisterar våra kunder i att nå lyckade projekt inom fastställda ramar. Vi utför arbetet med ord och termer som involverade förstår och är anpassade till mottagarna. Vanligaste rollen är kundens projektledare vid förstudie, upphandling och implementation av olika affärs- och verksamhetssystem. Vi arbetar oberoende av system och leverantör.


Assist IT AB - +46 709 405725 - info@assistit.se -